Modul 2: Financovanie zdravotníctva; rozpočet 2023

Ing. Michal Štofko, Ph.D.
výkonný riaditeľ Asociácie zdravotných poisťovní

17.01.23

 

V rámci prezentácie ste mali možnosť vypočuť si viacero zaujímavých informácií, z ktorých vyberáme:

 

  • Hlavná kniha rozpočtu verejnej správy je základným dokumentom používaným zdravotníkmi pri vyjednávaní so zdravotnými poisťovňami v súvislosti s rozpočtom, pričom tento dokument vydáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky a schvaľuje ho Vláda SR.
  • Rozpočet verejnej správy a štátny rozpočet sú dva rozdielne dokumenty. Zákon o štátnom rozpočte schvaľuje parlament. Naopak rozpočet verejnej správy, ktorej súčasťou je aj oblasť zdravotníctva, schvaľuje vláda a parlament ho dostáva na vedomie.
  • Napriek tomu, že ministerstvo označovalo pôvodný návrh rozpočtu za vylepšený a dostatočný, asociácie zdravotných poisťovní, ambulantných poskytovateľov, nemocničných poskytovateľov aj AIFP odsúdili rozpočet ako nedostatočný.
  • Do roku 2017 bolo rozpočtovanie zdravotníctva formou “ad-hoc”. Od toho roku bolo zavedené tzv. programové rozpočtovanie a výdavky na zdravotníctvo sa rozdelili do viacerých kapitol.
  • Platba za poistenca štátu je suma peňazí, ktorú štát platí do zdravotného poistenia za svojich poistencov. Táto suma sa v roku 2020 zmenila a predstavuje rozdiel očakávaných výdavkov v sektore a výberu za ekonomicky aktívnych.
  • Výpočet rozpočtu je nasledovný: očakávaná skutočnosť VZP z predchádzajúceho roka + scenár bez zmien politík + zmeny politík - úsporné opatrenia = rozpočet VZP na nadchádzajúci rok.
  • Na stanovenie platby za poistenca štátu pre tento rok je nutné z rozpočtu VZP odpočítať prognózy výberu odvodov na tento rok a nedaňové a iné príjmy VZP.
  • MF SR je entita, ktorá v spolupráci s MZ SR pripravuje podklady, ale zároveň o nich rozhoduje.

 

1. časť: 

2. časť: 

3. časť: 

4. časť: 

5. časť: 

AD TEST

Predchádzajúce moduly

Modul 1: Legislatíva a regulácie; systém úhrad

doc. Ing Peter Pažitný, Ph.D., MSc., 

29.11.2022
formát: virtuálne + záznam s AD testom

Modul 3: Dáta v zdravotníctve

Martin Smatana
07.02.2023

formát: virtuálne + záznam s AD testom

Modul 4: (Ne)kritické myslenie v medicíne

doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc. MPH
08.03.2023

formát: virtuálne + záznam s AD testom

Modul 5: Klinické skúšania na Slovensku z pohľadu zadávateľa a skúšajúceho lekára

MUDr. Beata Čečetková, PhD.
prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
25.05.2023

formát: virtuálne + záznam s AD testom

Modul 6: Akademický klinický výskum

MUDr. Beata Čečetková, PhD.
prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
formát: virtuálne + záznam s AD testom

Opúšťate portál Moja Medicína. Budete presmerovaný na stránky a zdroje, za ktorých obsah spoločnosť Roche Slovakia nezodpovedá.