Kontakt

Vitajte v našom digitálnom centre pre podporu zákazníkov!

Môžete nás kontaktovať týmito spôsobmi:

sk.info@roche.com

Táto webová stránka nie je určená na hlásenie nežiaducich udalostí. Nežiaducu udalosť týkajúcu sa produktu spoločnosti Roche môžete nahlásiť elektronicky zaslaním e-mailu na adresu slovakia.drug_safety@roche.com, telefonicky na číslach +421 2 52 638 201 a +421 905 400 503 (24-hodinová dostupnosť) alebo faxom na čísle +421 2 52 635 015.

 

Bližšie informácie o hlásení nežiaducich udalostí nájdete na https://www.roche.sk/kontakt/hlasenie-neziaducich-ucinkov/

 

Podozrenia na nežiaduce účinky súvisiace s akýmkoľvek produktom môžete hlásiť aj prostredníctvom tlačiva na webovej stránke

 

Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv www.sukl.sk alebo elektronicky https://portal.sukl.sk/eskadra/.

Opúšťate portál Moja Medicína. Budete presmerovaný na stránky a zdroje, za ktorých obsah spoločnosť Roche Slovakia nezodpovedá.